progenes


Понятно о непонятном


Previous Entry Share Next Entry
ГМО і політика
progenes
Вийшла стаття міністра аграрної політики та продовольства Україна Олексія Павленко "Україна без ГМО – не модифікований вибір вітчизняного агросектору".

Зараз буде трохи цікаво, бо я підтримаю Олексія Павленко.

У мене є декілька аргументів.
Україна - аграрна країна. Вважайте, що аграрна продукція - це українська "нафта". За останні 5 років маю цікаві спостереження.

Україна входить по експорту основної аграрної продукції в світови топи. Станом на 2014 рік

Україна посіла на третє місце по експорту рапсу в світі:

Канада - 8, 800 млн тонн
Австралія - 2, 450 млн тонн
Україна - 1, 900 млн тонн
ЄС 530, 000 млн тонн.

Цікаво, що по продукції рапсу загалом Україна посідає лише на 6те місце. Таким чином, майже весь рапс йде на експорт. Для домашнього вжитку залишається приблизно десята частина. Спалах вирощування рапсу прийшовся на 2008 рік, потім площі зменшувались. Ще один спалах був в 2013 році. Загалом кількість засіяних площ доволі велика.Україна посіла також на третє місце по експорту кукурудзи в світі:

США 45, 722 млн тонн
Бразилія 20, 500 млн тонн
Україна 18, 000 млн тонн
Аргентина 15, 000 млн тонн
Сербія 3, 000 млн тонн

Зверніть увагу, Україна єдиний великий експортер потенційно нетрансгенної кукурудзи на світовому ринку в оточенні гігантських експортерів ГМ-кукурудзи. По загальній кількості продукції кукурудзи Україна посідає на 5те місце в світі після США, Китаю, Бразилії, ЄС, нещодавно обігнавши Мексику і Аргентину. 65% вирощеної кукурудзи йде на експорт.Приріст виробництва кукурудзи відбувся як за рахунок збільшення площі культивування майже удвічі, так і за рахунок культивування кращих сортів і збільшення загальної врожайності десь на третину. Наразі урожайність удвічі вища, ніж у Мексиці, але удвічі нижча, ніж в США.

Україна 7й в світі експортер соєвого насіння.

США 48, 716 млн тонн
Бразилія 46, 000 млн тонн
Аргентина 8, 000 млн тонн
Парагвай 4, 800 млн тонн
Канада 3, 700 млн тонн
Уругвай 3, 280 млн тонн
Україна 2, 000 млн тонн
Болівія 0, 275 млн тонн

Приріст виробництва сої відбувся за рахунок збільшення площі культивування майже утричі. Дві третини вирощеної сої йдуть на експорт і лише третина залишається для власного споживання.Вищезгадані культури - рапс, кукурудза, соя - саме ті, доля трансгенних серед яких, найвища у світі. Це ті культури, які не дуже притаманні національній кухні, за виключенням хіба що трохи кукурудзи. В Україні їх культивують виключно заради виторгу.


Україна четвертий в світі експортер ячменю.

ЄС 8, 000 млн тонн
Австралія 5, 000 млн тонн
Росія 4, 700 млн тонн
Україна 4, 200 млн тонн
Аргентина 1, 600 млн тонн

Площі культивування і урожайність за останні 20 років змінюються незначно. Україна еспортує дві третини свого ячменю.
Україна шостий в світі експортер пшениці.

ЄС - 33,500 млн тонн
США 23, 950 млн тонн
Канада 23, 500 млн тонн
Росія 20, 500 млн тонн
Австралія 17, 000 млн тонн
Україна 11, 000 млн тонн
Казахстан 6, 000 млн тонн

Площі культивування і урожайність за останні 20 років змінюються незначно. Україна еспортує половину вирощеної пшениці.

Україна номер один виробник і експортер в світі соняшникової олії.
Україна 3, 700 млн тонн олії
Росія 1, 450 млн тонн
Турція 0,600 млн тонн

За останні 10 років також спостерігається збільшення площ культивуваня соняшника.Україна четвертий в світі експортер сорго.
США 8, 890 млн тонн
Аргентина 1, 400 млн тонн
Австралія 0,800 млн тонн
Україна 0,150 млн тонн
Ефіопія 0,075 млн тонн

По сумі усіх зернових, в цьому році Україна стала третім в світі експортером. Як ми бачим, Україна є і буде важливим світовим виробником аграрної продукції. Тому українські аграрні ресурси будуть привабливими як для американсько хайтек agriculture, так і для орієнтованих на параноїдальних європейців, які купуються на органік-бренд. Можна і треба торгуватись. Як я бачу, Олексій Павленко наразі поставив на параноїдальних імпортерів, що з економічної точки зору наразі виглядає цілком виправданим.

Особисто мені сподобалось, що міністр не згадав розповсюджених страшилок про ГМО взагалі. Виключно економічні міркування і прагматичний підхід. Інше питання: як буде виглядати "органік". Кукурудза і рапс - дуже виснаджуючі для землі культури.

__________________________________________________________
Вышла статья министра аграрной политики и продовольствия Украины Алексея Павленко "Украина без ГМО - немодифицированной выбор отечественного агросектора".

Сейчас будет немного интересно, потому что я поддержу Алексея Павленко.


У меня есть несколько аргументов.
Украина - аграрная страна. Считайте, что аграрная продукция - это украинская "нефть". За последние 5 лет имею интересные наблюдения.

Украина входит по экспорту основной аграрной продукции в мировые топы. По состоянию на 2014 год:

Украина заняла третье место по экспорту рапса в мире:
Канада - 8,800 млн т
Австралия - 2,450 млн т
Украина - 1,900 млн т
ЕС 0,530 млн т.

Интересно, что по продукции рапса в целом Украина занимает лишь 6те место. Таким образом, почти весь рапс идет на экспорт. Для домашнего оупотребления остается примерно десятая часть. Вспышка выращивания рапса пришлась на 2008 год, затем площади немного уменьшались. Еще одна вспышка был в 2013 году. В целом количество засеянных площадей довольно велико.Украина заняла также третье место по экспорту кукурузы в мире:

США 45,722 млн т
Бразилия 20,500 млн т
Украина 18,000 млн т
Аргентина 15,000 млн т
Сербия 3,000 млн т

Обратите внимание, Украина единственный крупный экспортер потенциально нетрансгенной кукурузы на мировом рынке в окружении гигантских экспортеров ГМ-кукурузы. По общему количеству продукции кукурузы Украина занимает на 5те место в мире после США, Китая, Бразилии, ЕС, недавно обогнав Мексику и Аргентину. 65% выращенной кукурузы идет на экспорт.Прирост производства кукурузы состоялся как за счет увеличения площади культивирования почти вдвое, так и за счет культивирования лучших сортов и увеличения общей урожайности примерно на треть. Сейчас урожайность вдвое выше, чем в Мексике, но вдвое ниже, чем в США.

Украина 7й в мире экспортер соевых семян.

США 48,716 млн т
Бразилия 46,000 млн т
Аргентина 8,000 млн т
Парагвай 4,800 млн т
Канада 3,700 млн т
Уругвай 3,280 млн т
Украина 2,000 млн т
Боливия 0,275 млн тонн

Прирост производства сои произошел за счет увеличения площади культивирования почти втрое. Две трети выращенной сои идут на экспорт и только треть остается для собственного потребления.Вышеупомянутые культуры - рапс, кукуруза, соя - именно те, доля трансгенных среди которых самая высокая в мире. Это те культуры, которые не очень характерны для национальной кухни, за исключением разве что немного кукурузы. В Украине их культивируют исключительно ради выручки.


Украина четвертый в мире экспортер ячменя.

ЕС 8,000 млн т
Австралия 5,000 млн т
Россия 4,700 млн т
Украина 4,200 млн т
Аргентина 1,600 млн т

Площади культивирования и урожайность за последние 20 лет меняются незначительно. Украина экспортирует две трети своего ячменя.Украина шестой в мире экспортер пшеницы.

ЕС - 33, 500 млн т
США 23,950 млн т
Канада 23,500 млн т
Россия 20,500 млн т
Австралия 17,000 млн т
Украина 11,000 млн т
Казахстан 6,000 млн т

Площади культивирования и урожайность за последние 20 лет меняются незначительно. Украина экспортирует половину выращенной пшеницы.

Украина номер один производитель и экспортер в мире подсолнечного масла.
Украина 3,700 млн т масла
Россия 1, 450 млн т
Турция 0,600 млн тонн

За последние 10 лет также наблюдается увеличение площадей культивуваня подсолнечника.Украина четвертый в мире экспортер сорго.
США 8,890 млн т
Аргентина 1,400 млн т
Австралия 0,800 млн тонн
Украина 0,150 млн тонн
Эфиопия 0,075 млн тонн

По сумме всех зерновых, в этом году Украина стала третьим в мире экспортером. Как мы видим, Украина есть и будет важным мировым производителем аграрной продукции. Поэтому украинские аграрные ресурсы будут привлекательными как для американской хайтек agriculture, так и для производителей, ориентированных на параноидальных европейцев, которые покупаются на органик-бренд. Поэтому можно и нужно торговаться. Как я вижу, Алексей Павленко пока поставил на параноидальных импортеров, что с экономической точки зрения пока выглядит вполне оправданным.

Лично мне понравилось, что министр не вспомнил распространенных страшилок о ГМО вообще. Исключительно экономические соображения и прагматичный подход. Другой вопрос: как будет выглядеть «органик». Кукуруза и рапс - очень истощающие землю культуры.

  • 1
А по подсолнечнику - это масло или семечка?

Edited at 2015-11-30 11:08 am (UTC)

Я помню, когда начались украиноязычные посты, обещалось дублировать текст дважды: на украинском и на русском. Русский вариант всё ещё востребован.

Сейчас сделаю.

>> Особисто мені сподобалось, що міністр не згадав розповсюджених страшилок про ГМО взагалі.

А можно экспорт таких министров наладить? начать можно с ЕС, а другие страны подтянутся.

И еще глупый вопрос. Можно на одном поле растить гм-кукурузу, а на соседнем - не гм независимо? Или так не бывает и они будут друг на друга влиять?

Могут переопыляться, если поля расположены близко.

Осталось только понять, что такое "немодифицированный выбор". Я правильно поняла, что, по мнению Павленко, если Украина станет выращивать ГМО, то она утратит национальную идентичность?

Павленко ничего не говорил про национальную идентичность, ни про ее приобритение, ни об утрате. Но вы можете пофантазировать.

Прозреваю, что никакого органика не будет, ибо удобрения и т.п. Будет обыкновенный продукт, то есть просто ничего особенного не произойдёт.

Ну так "органик" -- это то, что раньше обыкновенным и было.

А для рапса-то какая разница органик он или нет, если идет в основном на технические цели? Так ли уж много его используют в питании?

Ну так рапсом (жмыхом) ещё и скот кормят. Да цветки у рапса с нектаром, привлекательные для пчёл.

Впрочем, антиГМОшники мне "жирную двойку по биологии" уже поставили, а что говорят по этому поводу они, я не знаю. :(

Это жжж неспроста

Я боюсь, что речь идёт не об одном важном экономическом аргументе, а о начале пропагандистской кампании. В парламент внесен вот этот http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57015 законопроект. Там речь о запрете любых ГМ-организмов на территории Украины (включая лекарства!), кроме как в научно-исследовательских целях. Возможно, цели благие (у братьев Дубневичей и сыновей Мельничуков? но бывают же чудеса...), но выйдет бессмысленность разработки собственных ГМ-сортов, т.к. их всё равно нельзя будет коммерциализировать в Украине.

Re: Это жжж неспроста

Оце розгляну окремо

Такие культуры как соя и подсолнечник (и, по-моему) кукуруза сильно истощают землю. Да, они выгодны, но только в краткосрочной перспективе. К тому же, идет увеличение площадей, а не эффективности. Так ли хорошо для Украины? Может быть имеет смысл выращивать ГМО по отдельным позициям. Например, в статье говориться, что цена ГМО и неГМО кукурузы одинакова, а затраты на ГМО кукурузу меньше.
Офтоп. И еще один вопрос - я понимаю, что вы био-, а не аграрий, но все-таки, может слышали. Что происходит с водой, которую не подают в Крым? Ее перебрасывают на полив на юге? Не сливают же в Черное море??

А чем удивительно предположение: "сливают в Чёрное море", если понимать, что по сути это значит? Воду для данного канала (того, который в Крым проведён) берут фактически из Днепра. Мне кажется, что не непосредственно, а через какое-то водохранилище, но если смотреть в целом, то из Днепра. Днепр впадает в Чёрное море. То есть если просто перекрыть канал, то вода фактически так и идёт в Чёрное море, как шла всё время. Да, если не стараться быть точным, то это можно назвать: "сливают в Чёрное море", но, если быть чуть более точным, то воде позволяют туда сливаться.

Что же касается предположения "Ее перебрасывают на полив на юге?", то, по моему мнению, идея несколько нечётко выражена. То есть возможно, что часть днепровской воды используются для полива где-то на юге Украины, но вне Крыма. Однако нет смысла называть эти потоки водой, "которую не подают в Крым". Это просто днепровская вода. Может, она идёт по другим каналам, а может быть, что не идёт. Я не знаю.

Edited at 2015-11-30 04:11 pm (UTC)

> Что происходит с водой, которую не подают в Крым?
Вода самотеком и неограниченно в Крым не течет: ее отбирают из Каховского водохранилища, т.е. в начале первого самотечного участка канала стоит регулирующий шлюз. На котором и выставляют сколько воды из водохранилища идет в канал.

И, кстати, нынешнее изменение режима канала тоже интересно: если раньше из-за сброса воды с рисовых полей в присивашье Сиваш значительно опреснился, то сейчас идет обратный процесс.
Результаты которого видны невооруженным глазом - в этом году на озера южной херсонщины переместились сивашские пеликаны, раньше их там не видел:
P8111322 - Version 2

Соя обогащает почву азотом,
Подсолнечник - высушивает
Кукуруза - истощает сильнее всего.
Но истощает почву любая культура, если не удобрять соотвветственнвыносимому урожаю. И рапс, и пшеница, и гречиха...Агроценоз не в состоянии поддерживать плодородие почв без подпитки извне. Удобрять надо!

>ЄС 530, 000 млн тонн.
еее...

>ЕС 0,530 млн т.
ага!

Хороший пост. Мне кажется, что не только в Украине, но и много где в мире люди отказываются от ГМО не изза паранойи, а по вполне объективным причинам. И имхо это гораздо большая проблема, чем параноики со своими страшилками.

Тут вроде бы утверждается, что "вполне объективная причина" и есть существование этих самых параноиков?

Из истощающих я бы скорее подсолнечник вспомнил, по которому уже который год пытаются ввести соблюдение нормы площадей.

Но на самом деле грамотный севооборот все решает.

ну в общем-то верное направление, но есть несколько огромных НО!

1. Соя у нас на 70% ГМО. Т.е. этим мы ничем не отличаемся от запада.
2. Подсолнечное масло - бяка для европы, и мы занимаем первые позиции только из-за исторических особенностей нашей территории. К тому же сильно истощает и высушивает без того уже сухую почву (дождя не бывает месяцами). Но есть и хорошие моменты - высокоолеиновый подсолнечник, масло которого по питательным свойствам приближается к оливковому.
3. Эко/натур/органик - это не про наше массовое аграрное производство, ибо пестициды льются рекой, китай толкает нам тысячи генерических препаратов и тд и тп.
4. Вывозить в больших количествах мы можем разве что сырье, что как бы не хорошо для нашей же безопасности как страны. За примерами далеко ходить не нужно - даже на России уже прочувствовали на себе все риски такого подхода.


Руслана, немножечко оффтоп.

Вы как-то в комментах писали про такую штуку: у [некоторых, очевидно] растений есть разрыв, пауза, между временем, когда оно достигает способности плодоносить, и, собственно, плодоношением. Де, таким образом растение вписывается в сезонность. (А для нужд сельского хозяйства эту паузу можно пытаться "двигать", например, методами генной инженерии, etc).

Внимание, вопрос(ы).

Как эта пауза называется (чтоб ее можно было загуглить), и/или есть ли еще какие-нибудь ключевые слова для такого гугления?

Я хочу найти длительность этого периода относительно всего периода взращивания, для основных сельхозкультур. И, возможно, еще какие-то подробности.

Интерес появился, т.к. - (1) просто любопытно, любознательность
(2) для оценок, насколько можно "ужать"

(это в рамках фантазии (и ее оценок) - насколько эффективно можно выращивать сельхозпродукцию в контролируемой среде (температура, влажность, газовый состав, почва, питание, освещение, давление)

http://tnenergy.livejournal.com/36780.html?thread=904876#t904876 )

я слышал версию (высказанную как факт), что переходы между этим стадиями задаются [как минимум, у некоторых растений] фоторегуляцией, а именно, изменением соотношения красного и синего в спектре (ниже солнце - больше красного в спектре), т.е. в условиях контролируемого освещения (например, трехкомпонентные LED-светильники, стандарт de facto в indoor выращивании (синий, красный, и, ЕМНИП, ИК ближнего диапазона (я бы еще с парой линий УФ поэксперементировал, так то я...))) это можно в легкую реализовать.

А, да, еще вопрос, оттуда же.

Есть ход на повышение КПД преобразования растениями энергии света в финальный продукт, путем исключения ночного периода.

(см. последний пункт потерь в цепочке потерь:

100% sunlight → non-bioavailable photons waste is 47%, leaving
53% (in the 400–700 nm range) → 30% of photons are lost due to incomplete absorption, leaving
37% (absorbed photon energy) → 24% is lost due to wavelength-mismatch degradation to 700 nm energy, leaving
28.2% (sunlight energy collected by chlorophyl) → 32% efficient conversion of ATP and NADPH to d-glucose, leaving
9% (collected as sugar) → 35–40% of sugar is recycled/consumed by the leaf in dark and photo-respiration, leaving
5.4% net leaf efficiency.

- правда там непонятно, сколько там теряется на ночные потери (потребление в темноте), а сколько на photorespiration (это ведь разные потери?)
)

Так вот, вопрос про то - сколько на этом можно сэкономить, есть ли какие-то жизненно важные моменты в циркадном цикле растения, без которого оно умрет/ будет давать меньший урожай (или некачественный) (понимаю, вопрос широк, без фиксации конкретного вила растений), и если что-то такое все-таки есть, то "до скольки можно ужать?"... и не известны ли вам какие-нибудь исследования про это?

В общем, интересно все, что может повысить энергоэффективность выращивания в контролируемых условиях. :)

  • 1
?

Log in